De Omgevingswet komt eraan. En wat nu?

Vanaf 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dan staan alle regels over onze leefomgeving samen in één heldere wet. En dat betekent nú werk aan de winkel voor overheden. De nieuwe wet vraagt namelijk om een nieuwe manier van werken en een nieuwe inrichting van ICT-systemen. Een flinke voorbereidingsoperatie. Een vaak gehoorde vraag: hoe begin je aan zo’n klus?

Eén van de uitdagingen is het opstellen van een omgevingsplan. In deze blog vertelt collega Jasper Klarenbeek je hoe je daar als (semi-)overheidsinstelling in minder dan 3 maanden een start mee maakt. Het resultaat? Een (deel)omgevingsplan op de plank én de skills om zelf door te gaan.

De Omgevingswet in het kort

1. Het beschermen van de fysieke leefomgeving
Zorgen voor en het bewaken van een veilige, gezonde & kwalitatieve leefomgeving.

2. Het benutten van de fysieke leefomgeving
Gebruiken en verder ontwikkelen op basis van maatschappelijke behoeften.

Omgevingswet bundelt, moderniseert en versimpelt 26 wetten voor ruimtelijke projecten. Door data slim te gebruiken én samenwerking op te zoeken, ontstaat een functionele bureaucratie met meer ruimte voor lokaal maatwerk en meer snelheid in besluitvormingsprocessen.

De 4 verbeteringen

Met elkaar aan de slag!

De nieuwe Omgevingswet vraagt veel van overheden. De grootste uitdaging zit ‘m in de nieuwe manier van multidisciplinair werken. Van samen nadenken over juridische regels en software voor een digitaal loket, tot het realiseren van goed contact met burgers en andere (semi-)overheidsinstellingen.

Gemeenten hebben tot eind 2029 om te komen tot een nieuw omgevingsplan voor hun gehele ambtsgebied. Dat lijkt veel tijd, maar is het niet. Het opstellen van een omgevingsplan vereist namelijk een intensief traject van samenwerken en ‘al doende leren’. Die kennis en ervaring vind je niet in boeken. Daarom kun je het beste zo snel mogelijk starten met een concreet (pilot)project. Om gemeenten hierbij te helpen ontwikkelden we bij Royal HaskoningDHV (als onderdeel van samenwerkingsverband GemeenteDSO) een startformat, dat we afstemmen op de specifieke leerdoelen en wensen van elke gemeente.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Kickstart in 3 maanden

We brengen je eerst de belangrijkste basiskennis over de Omgevingswet en het omgevingsplan bij. Daarna kiezen we samen een gebied binnen je gemeente waarmee je aan de slag wilt.

Voor dit pilotgebied doorlopen we vervolgens samen alle benodigde stappen:

  • Regelstructuur ontwikkelen
  • Juridische regels uitwerken (incl. annotatie)
  • Bijbehorende werkingsgebieden maken
  • Juridische regels vertalen naar begrijpelijke, toepasbare regels

Het resultaat: een start-omgevingsplan dat technisch klaar is om aan te sluiten op het DSO én waarmee je verder kunt werken aan het echte, gemeentelijke omgevingsplan.

Tijdens de pilot gebruik je je eigen (nieuwe) plansoftware, toepasbare regelsoftware en GEO/gis-toepassingen. Mocht jouw gemeente nog geen nieuwe plansoftware hebben, dan zorgen wij ervoor dat je toch het complete traject kunt doorlopen. Kortom, je kunt altijd direct aan de slag!

“Ga met alle specialisten en experts aan de slag, iedereen van de teams heeft een stukje van de puzzel in handen. Door een integrale ketenaanpak krijgen we de puzzel gelegd. Hierdoor krijg je met elkaar scherp wat de veranderingen van de Omgevingswet zijn.”
Patrick Jonkman (Projectmanager Omgevingswet gemeente Almelo)

Omgevingsplan Almelo

Ook in beweging komen?

Neem contact op met Jasper Klarenbeek (jasper.klarenbeek@rhdhv.com) voor meer informatie of schrijf je in voor de Masterclass Omgevingsplan in één dag.

Maar, we doen meer!

Ook semi-overheidsinstellingen kunnen we ondersteunen met het (indirect) inspelen op de gevolgen van de Omgevingswet. Zo hielpen we de WMD, de drinkwaterleverancier van Drenthe. De WMD wint namelijk op 13 verschillende plekken in de provincie (in 12 gemeenten en 4 waterschappen) grondwater om drinkwater te maken. En elk van die overheden moet een omgevingsplan opstellen.

Met hulp van Royal HaskoningDHV stelde de WMD een position paper op met 7 belangrijke drinkwaterthema’s. Daarmee gaat de organisatie op digitale tournee langs de verschillende overheden. Het doel: zorgen dat de drinkwaterwinning op hun radar staat tijdens het opstellen van hun omgevingsplannen. Een mooi tussenresultaat: zowel de WMD als de gesprekspartners zijn positief over de werkwijze en het belang van drinkwater – nu en in de toekomst – wordt erkend.

Position Paper

De kracht van breder kijken & samenwerken

Voorgaand voorbeeld laat zien dat de Omgevingswet al snel raakt aan andere thema’s. Van klimaatadaptatie en de energietransitie tot regionale plannen en wensen. Anticiperen op de Omgevingswet is dan ook geen losse uitdaging. Alles is met elkaar verweven en dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Vanuit de betrokken overheden en zeker ook vanuit ons.

En juist dat geeft elk traject kleur. Samen met de opdrachtgevers en onze eigen experts gaan we op zoek naar de balans tussen het benutten én het beschermen van onze leefomgeving. Enhancing society together!

Meer lezen over ons werk?

17 bruggen opknappen doe je zo

Start typing and press Enter to search