Een ‘klimaatrobuust’ Noord-Nederland?
Aan de slag!

Ook in Nederland verandert het klimaat: het is vaker langdurig droog en heet, én hoosbuien worden steeds heviger. De gevolgen daarvan zijn nu al merkbaar. Zo liep de temperatuur in verzorgingstehuizen afgelopen zomer soms wel op tot boven de 35 graden en staan straten soms langere tijd blank na een hevige hoosbui. Dat moet anders, en daarom werken we aan klimaatadaptatie.

Gemeenten, waterschappen en provincies zijn vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verplicht om met die klimaatadaptatie (ook wel: resilience) aan de slag te gaan. Elke gemeente stelt hiervoor concrete plannen op: een uitvoeringsagenda. Maar, hoe doe je dat?

Van stresstest naar concrete plannen

Met een stresstest hebben de meeste gemeenten inmiddels in kaart gebracht welke kwetsbaarheden zij kennen rondom hitte, wateroverlast, droogte en waterveiligheid (zoals overstroming). En dan, hoe ga je door? Hoe word je als gemeente nou écht klimaatbestendig voor 2050? Twee voorbeelden uit het Hoge Noorden ↓

VOORBEELDCASE: De Fryske Marren

Samen met gemeente De Fryske Marren gingen we voorjaar 2020 aan de slag. Onze eerste zet: de dialoog op gang brengen. In 1-op-1-gesprekken en groepssessies met verschillende medewerkers van de gemeente, Wetterskip Fryslân en Stichting Operatie Steenbreek inventariseerden we mogelijke maatregelen. Wat is nodig? Wat kost dat? En zou er wel draagvlak voor zijn?

Met maar liefst 70 ideeën op zak gingen we trechtersessies in. Experts in o.a. water, riolering, vastgoed en gezondheidsbeleid dachten mee. Zomer 2020 was het zover: een uitvoeringsagenda inclusief factsheet met 10 concrete maatregelen lag op tafel. Elk passend bij De Fryske Marren én de klimaatdoelen voor 2050.

De gemeente kan nu tot en met 2025 aan de slag, om daarna – steeds met nieuwe stresstests – te kijken hoe De Fryske Marren ervoor staat en (waar nodig) haar plannen bij te stellen. Zo kan de gemeente doorlopend werken aan haar ambitie om een 100% klimaatbestendige gemeente te worden.

“Het allerleukste en belangrijkste aan zo’n traject als De Fryske Marren, is dat je met heel veel verschillende mensen spreekt. Samen werk je toe naar iets dat niet in de kast belandt, maar waar mensen gedeeld eigenaarschap bij voelen en ook écht mee aan de slag willen.”

Alma de Vries (Adviseur Waterbeheer bij Royal HaskoningDHV)

VOORBEELDCASE: Súdwest-Fryslân

En dan, de grootste gemeente van Nederland: Súdwest-Fryslân. Bestaand uit 6 van de 11 Friese steden, bijna 90 kernen en een diversiteit aan buitengebieden. Begin 2020 schoven we aan. Mede door corona besloten we samen de initiële focus van de geplande dialogen in eerste instantie te verleggen naar het creëren van bewustwording, kennis en draagvlak binnen de gemeente.

‘All inclusive’ denken
Súdwest-Fryslân sprak haar wens uit voor een ‘all inclusive’-aanpak. Van koppelkansen tot samenwerking: Súdwest-Fryslân wilde als testcase het voorbeeld stellen om klimaatadaptatie integraal terug te laten komen in alle gemeentelijke plannen én uitvoering. O.a. Wetterskip Fryslân, Samenwerkingsregio West-Friesland en LTO dachten erover mee en ook buurgemeente De Fryske Marren werd betrokken voor een regionale insteek.

risicodialoog

Van ambities naar concrete acties
In de zomer van 2020 werden alle ambities van Súdwest-Fryslân helder gebundeld tot een klimaatagenda. Momenteel werken we aan het verder concretiseren van deze agenda tot een uitvoeringsprogramma met 5-jarenplan, praktische handvatten en een verdere doorkijk richting 2050. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van onderzoek en pilots en een zogeheten ‘Kaartverhaal’: een online kaart waarop inwoners kunnen zien waar, hoe en waarom er in hun gemeente aan klimaatadaptatie wordt gewerkt.

“Na een jaar intensief samenwerken kun je wel zeggen dat we een goed partnerschap hebben opgebouwd met de medewerkers vanuit de gemeente. Dat is ook het leuke. We bellen elkaar om te sparren. Klopt mijn gevoel, wat denk jij? Hoe geven we dit een plek? We blijven hierin echt samen de ambassadeurs van het plan dat we met elkaar opstellen.”

Luitzen Jager (Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Royal HaskoningDHV)

Van Friesland tot Australië

Bijzonder aan dit traject is ook dat het raakt aan de wereldwijde behoefte om samenwerking te realiseren rondom klimaatadaptatie. Als bedrijf werkt Royal HaskoningDHV ook aan trajecten in bijvoorbeeld Australië en Azië, maar eigenlijk is dat nooit meer dan een ander schaalniveau van dezelfde uitdaging. Er is een enorme, internationale community die samen monitort, leert en doet. Klimaatadaptatie is van ons allemaal en samen maken we het waar. Enhancing society together.

Klimaatadaptatieweek Groningen 2021

De verandering van het klimaat is de grootste uitdaging van de 21e eeuw. Gelukkig kunnen we leren hoe we ons kunnen aanpassen en zo onze leefomgeving veilig en leefbaar houden. Aanpakken en aanpassen dus. De week van 19 t/m 25 januari 2021 staat in het teken daarvan: het is de Klimaatadaptatieweek Groningen. Ook wij werken hieraan mee.

Meer weten over alle initiatieven?
Kijk op: www.klimaatadaptatiegroningen.nl

Meer lezen over klimaatadaptatie?

Waarom praten we niet vaker over veenoxidatie?

Start typing and press Enter to search