Digitalisering: waar wij aan werken

Van zelflerende beveiligingscamera’s tot slimme rekentools: de mogelijkheden van de digitale wereld groeien exponentieel. En met die transformatie neemt ook de hoeveelheid data die we verzenden en verzamelen toe. Denk bijvoorbeeld aan de tijd dat een bus stilstaat bij een halte of de dagelijkse temperatuur op kantoor. Wat doe je als bedrijf nu écht met dat soort informatie? Wellicht minder dan mogelijk is. Zonde! Want wie dergelijke data slim analyseert en gebruikt, heeft goud in handen om werkprocessen en oplossingen te verbeteren.

Bij Royal HaskoningDHV kijken we daarom bij elke vraag die binnenkomt ook naar de data die de opdrachtgever al in huis heeft. Wat is de kwaliteit ervan? Kunnen we interessante koppelingen realiseren? En zouden we data met slimme oplossingen kunnen verbeteren, aanvullen en/of gebruiken voor het doen van voorspellingen? Samen met de opdrachtgever definiëren we een data driven oplossing: een mix van mensenwerk én rekenkracht.

Onze digitale oplossingen

Met onze nieuwste business line ‘Digital’ omarmen we die nieuwe, digitale denk- en werkwijze. We gaan volop mee in de wereldwijde transformatie van digitale mogelijkheden. Waar we aan werken? Dat laten we graag zien:

Verduurzaming & digitalisering – Zero Emission binnensteden

Uitdaging: Zero emissie bevoorrading van binnensteden vanaf 2025

Oplossing: Een intelligent, digitaal systeem op basis van ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Slimme camera’s beoordelen via nummerplaatherkenning (volledig volgens de privacywetgeving) of een voertuig emissievrij is. Blijkt de check negatief, dan wordt – net zoals bij een reguliere flitspaal – het boeteproces in gang gezet. Ongewenste binnenrijders worden zo automatisch aangepakt én de handhaving wordt ontlast.

Van Leiden tot Leeuwarden: onze aanpak voor een zero emission binnenstad wordt al door heel Nederland ingezet. Soms in aangepaste vorm, met functies zoals venstertijden, maar altijd volledig anoniem en digitaal veilig. Een grote plus: het ministerie subsidieert de implementatie gedeeltelijk, wat de kosten voor gemeenten minimaliseert.

Meer weten? → erik.spoelstra@rhdhv.com

Mobiliteit & digitalisering – PedCast

Uitdaging: Met een anderhalvemetersamenleving is crowd control in de openbare ruimte belangrijker dan ooit. Hoe handhaven we die afstand op straat, óók als drukte ontstaat?

Oplossing: PedCast, een digitaal monitorings- en meldingssysteem om voetgangersstromen in beeld te krijgen. De kracht van PedCast schuilt in de gebruikte camera’s die objecten op straat scannen op basis van machine learning. Is iets een fietser, kinderwagen of persoon? Zodra objecten als voetganger worden herkend, dan analyseert en berekent het systeem automatisch de afstand ertussen. Blijkt een locatie consequent te druk, of voorspelt PedCast dat er drukte dreigt? Dan ontvangt het lokale handhavingsteam een melding, waardoor ze kunnen ingrijpen vóór een gevaarlijke situatie ontstaat.

Wat is machine learning?
Machine learning is een type kunstmatige intelligentie en verwijst naar software die zichzelf actief verbetert. Voor PedCast betekent dit dat de camerasoftware de verzamelde beelden gebruikt om steeds sneller voetgangers te herkennen én om patronen te ontdekken om drukte te voorspellen.

Meer weten over PedCast?patrick.egberink@rhdhv.com

Energietransitie & digitalisering – SETuP

Uitdaging: Elke Nederlandse gemeente moet vóór eind 2021 een gedragen plan schrijven om de warmtevraag van wijken te verduurzamen.

Oplossing: SETuP: Smart Energy Transition Platform. Met SETuP kunnen we in workshops met gemeenten in gesprek. Wat zijn de technische mogelijkheden? Zijn er al bouwplannen? Welke duurzame ideeën hebben inwoners? Met onze digitale blueprints maken we technische mogelijkheden zichtbaar, bespreekbaar en vergelijkbaar. Het resultaat: binnen één week ligt er een technisch en gedragen plan op tafel.

Meer weten over SETuP?www.rhdhvkalender.nl of rick.sieling@rhdhv.com

Versterking & digitalisering – GMC

Uitdaging: Als noorderlingen werken we in het aardbevingsgebied mee aan de versterking van o.a. woningen, zorgpanden en dorpshuizen. Om de juiste maatregelen te treffen, doorlopen we een zorgvuldig proces, van inspectie tot versterking. Dit zorgt voor een berg informatie: data over gebouwen, maatregelen en typologieën. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de maatschappelijke behoeften om de versterking zo snel mogelijk uit te voeren en om gebouwen veilig te maken én veilig te houden. Kunnen wij daar wat in betekenen?

Oplossing: We optimaliseerden het versterkingsproces en voegden alle beschikbare data samen in één intelligente database. Met onze 3D-techniek maakten we die vervolgens inzichtelijk in de Groninger Maatregelen Catalogus (GMC), een webapplicatie die helpt met de keuze voor (goedgekeurde) versterkingsmaatregelen. Met de GMC kun je in één oogopslag zien wat het effect is van een voorgestelde maatregel op een specifiek gebouw of huis. Een werkwijze die tijd bespaart én zorgt voor inzicht onder betrokkenen. Het resultaat is een uniform versterkingsadvies, waarmee bewoners én bouwers verder kunnen.

Meer weten over de GMC?erik.spoelstra@rhdhv.com

UITGELICHT: Een beeldend 3D-ontwerp

Als ingenieursbureau ontwerpen we assets in allerlei vormen. Denk aan pleinen, bruggen en dijken. Vaak zijn die ontwerpen technisch van aard en lastig te begrijpen voor het ongetrainde oog. Onze tekenaars vertalen ze daarom naar heldere 3D-ontwerpen en visualisaties, zodat iedereen de verschillende opties en impact daarvan kan begrijpen.

Soms voegen we extra data toe aan het ontwerp. Hierdoor ontstaat een intelligent model waar sneller gegevens uit gehaald kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de kosten. Ook de planning kan worden toegevoegd. Zo kunnen we eventuele conflicten in het model en/of de planning eruit halen vóór de uitvoering begint.

Driedimensionaal in gesprek met inwoners

Onze 3D-ontwerpen spelen ook een hoofdrol in onze gesprekken met omwonenden. Zo krijgt iedereen een levendig beeld bij de ontwerpplannen én kunnen mogelijke drukpunten voor het draagvlak al vroeg ontdekt worden.

Een voorbeeld van die werkwijze zijn de ‘dijkavonden’ die we organiseerden voor de versterking van de Lauwersmeerdijk in opdracht van waterschap Noorderzijlvest. Tijdens die avonden keken we samen met inwoners naar verschillende uitwerkingen van de dijk, zoals een stenen en grassige begroeiing. Waar lag hun voorkeur? Wat waren hun wensen? Dankzij de 3D-beelden kon iedereen meepraten.

In vogelvlucht over de dijk
Ook hebben we een animatievideo laten zien waarin ze vanuit vogelperspectief de dijk konden bekijken. Hierdoor kreeg men direct een beter gevoel van de ruimtelijke impact van het ontwerp. Een aanpak die het gehele proces ten goede kwam: door omwonenden vroeg in de plannen te betrekken, vergrootten we de uitvoerbaarheid op de lange termijn.

Online meekijken
Voor de Lauwersmeerdijk gebruikten we ook de digitale tool iReport, een online rapportage die liet zien hoe we tot de nieuwe dijk kwamen. Geïnteresseerden konden er terecht voor 3D-beelden en de voortgang van het proces.

Een Groningse dijk in 3D

Nog een mooi voorbeeld van de kracht van 3D-tekeningen is de aanpassing van een dijk in Noord-Groningen. Ontwerper Kevin Boer maakte hiervoor 3D-visualisaties voor twee varianten van die dijk.

“3D is echt een mooie, digitale manier om informatie over te brengen en draagvlak te creëren. We konden met de opdrachtgever op grote schermen visueel door elk element heenlopen en de verschillen tussen varianten ervaren. Zo kon ook de aanwezige projectleider de impact van de ontwerpen tot in de kleinste details ervaren, om ze vervolgens enthousiast aan de beleidsmakers te kunnen presenteren. Verder kunnen de beelden ook meteen gebruikt worden om de omgeving mee te nemen in het ontwerp.”
Kevin Boer (Ontwerper & Tekenaar bij Royal HaskoningDHV)

Nét echt

Om onze ontwerpen tot leven te brengen maken onze digital engineers geregeld gebruik van VR-technologie en gaming. Zo kan iedereen – ook zonder technische achtergrond – ervaren wat de impact van bijvoorbeeld een nieuw stationsplein is.

Discussie: is digitalisering het antwoord op alles?

Zeker niet wat ons betreft. Want hoe divers en interessant de mogelijkheden van digitalisering ook zijn: digitaal is en blijft een middel en nooit het doel. Oplossingen beginnen daarom altijd met consultancy. Niet ‘u vraagt, wij draaien’ maar co-creatie slaat de klok. Steeds weer gaan we samen op zoek. En zien we daarbij een rol voor data, dan gaan we digitaal.

Langzamerhand zal digitalisering veranderen van een werkwijze naar een vast onderdeel van ons 21ste eeuwse DNA. Bij ons als Royal HaskoningDHV, maar ook elders in de maatschappij. Want efficiënter en slimmer werken, wie wil dat nu niet?

Meer lezen?

Start typing and press Enter to search