Een visie voor 6 Friese wijken

Vóór eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte klaar hebben. Daarin moeten o.a. integrale beleidskeuzes zijn vastgelegd, waarbij ook rekening is gehouden met de Regionale Energie Strategie (RES). Het vormingsproces van die visie is voor gemeenten dé kans om verduurzaming te integreren met andere gemeentelijke taken en doelen.

Een schoolvoorbeeld van zo’n vormingsproces is het Friese project ‘Wijken en Dorpen van de Toekomst’. Daan Smit is hierbij als projectmanager betrokken:

De project is echt ontstaan vanuit de regio. De insteek was dat elke gemeente stappen zal moeten zetten om van het aardgas af te gaan. Streekwurk Noordwest-Friesland, gemeenten Harlingen en Leeuwarden Waadhoeke en de provincie klopten gezamenlijk bij Royal HaskoningDHV aan. Aan de vooravond van 30 jaar verduurzamen wilden ze alvast starten met de ontwikkeling van een aanpak voor aardgasvrije dorpen en wijken.

De testcase: zes verschillende wijken

In overleg met de gemeenten werden zes pilotwijken gekozen, van afgelegen tot stads en zeer wisselend in bewonersaantallen. Daan:

Die diversiteit bracht de uitdagingen goed in beeld. In het buitengebied bijvoorbeeld is het uit praktisch en financieel oogpunt lastiger om van het gas af te gaan: netwerken van leidingen zijn daar minder rendabel omdat de kosten over minder woningen verdeeld kunnen worden. Ook zijn de routes voor verdelingen daar wel erg lang.

Bewonersavonden

Per wijk organiseerde Royal HaskoningDHV vier bewonersavonden. Aanwezig waren inwoners, ambtenaren en netbeheerder Liander. Het uitgangspunt was altijd om open de uitdagingen bespreekbaar te maken en samen oplossingen te zoeken.

Die openheid is volgens Daan cruciaal in de energietransitie: “Normaliter is de Nederlandse overheid actief in de openbare ruimte. Maar de warmtetransitie speelt zich vooral áchter de voordeur af; die CV-ketel moet er ooit uit. Inwoners spelen dus een enorme rol in de transitie en daarom willen wij weten wat zij belangrijk vinden. Wat zijn hun ideeën voor de toekomst?

groene-wereld-dorpen

Van overheidsplannen naar ‘van ons’

Inmiddels heeft het merendeel van de zes dorpen of wijken hun visie voor de warmtetransitie klaar. Eén wijk deed zelfs al een subsidieaanvraag voor aardgasvrije stappen de deur uit en een ander is bezig een energiecorporatie op te richten om woningen te verduurzamen.

Daan: “Bijzonder aan dit project is de bevlogenheid waarmee de aangesloten wijken dit hebben opgepakt. Buurtbewoners die de bijeenkomsten bezochten gingen zelf langs de deur om anderen in te lichten. En één wijk ging zelf aan de slag om van het rapport een bewonersflyer te maken. Dat geeft toch aan dat het voelt als ‘ons product’. En dat is eigenlijk het grootste compliment dat je kunt krijgen.

De warmtetransitie: zoveel vragen!

Voor meer informatie over dit project of voor hulp bij het opstellen van een Transitievisie Warmte kun je contact opnemen met Daan Smit: daan.smit@rhdhv.com.

Start typing and press Enter to search