Digitale tool ‘SETuP’: hulp bij vorming wijkvisie ‘Transitievisie Warmte’

Het Klimaatakkoord van Parijs en het besluit van de overheid om de Groningse gaskraan dicht te draaien zetten de energietransitie in Nederland in de hoogste versnelling. Gelukkig is er in het innovatieve Noorden geen gebrek aan ideeën voor de energietransitie.

Ook Royal HaskoningDHV denkt en innoveert mee: wat is nu de beste strategie? Wat kost dat? En minstens zo belangrijk: hoe voer je het uit?

De warmtetransitie

Eén onderdeel van de totale energietransitie is de warmtetransitie: het verduurzamen van de warmtevraag van wijken. Gemeenten staan voor vragen als: Op welke manier kun je huizen en gebouwen het slimst isoleren? Wat zijn de opties rondom groengas? En hoe maak je gebruik van de restwarmte van de industrie, bijvoorbeeld om ziekenhuizen en zwembaden te verwarmen?

Plannen maken

Vóór eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte klaar hebben. Daarin moeten o.a. integrale beleidskeuzes zijn vastgelegd, waarbij ook rekening is gehouden met de Regionale Energie Strategie (RES). Het vormingsproces van die visie is dé kans om verduurzaming te integreren met andere gemeentelijke taken en doelen.

Maar, hoe doe je dat?

  • Hoe stel je realiseerbare plannen op?
  • Hoe weet je of duurzame oplossingen passen bij een specifieke wijk?
  • Hoe verduurzaam je mét behoud van de identiteit van jouw gemeente?
  • En hoe betrek je de inwoners daarbij?
Groene dorpen en wijken

Snel & transparant een visie vormen

Succesvolle transitieprocessen vragen niet alleen om de juiste technologie en financieringsvormen, maar ook om maatschappelijk draagvlak. Royal HaskoningDHV ontwikkelde daarom de digitale tool SETuP: Smart Energy Transition Platform. Doel van de tool is om gemeenten te ondersteunen bij het snel en transparant vormen van een gedragen Transitievisie Warmte.

Tijdens SETuP gaat Royal HaskoningDHV in workshops interactief met de gemeente in gesprek. Van ambtenaar tot inwoner. Wat zijn de technische mogelijkheden van de wijk? Wat zijn bestaande bouwplannen, en welke ideeën of wensen hebben inwoners voor verduurzaming? Op grote schermen wordt gezamenlijk gekeken naar een digitale blueprint van de wijken en worden technische mogelijkheden openlijk besproken én vergeleken. Wat past nu écht?

setup-1
setup-2

Tweezijdige informatie-uitwisseling

SETuP is een gezamenlijke productie pur sang. Rick Sieling is Strategisch Adviseur Energietransitie bij RoyalHaskoningDHV en werkt met de tool: “Soms blijkt tijdens een workshop dat er al vergaande plannen zijn voor bijvoorbeeld een nieuw winkelcentrum. Die input is heel belangrijk. We kunnen dan direct samen kijken hoe we dat inpassen in de verduurzamingsvisie.

Het resultaat mag er zijn: na twee dagen ligt 80% van de technische onderbouwing van het gemeentelijk energiebeleid op tafel. “Het mooie aan SETuP is de match van kwaliteit en snelheid. Met het platform kan een gemeente al in één week een technisch en gedragen leidraad opstellen.

En daardoor blijft er meer tijd voor de communicatie met één van de belangrijkste stakeholders: de inwoners.

De gemeente informeert zelf inwoners

Wat de visie van een gemeente ook wordt: inwoners behouden de keuze of en hoe zij investeren in een warmtepomp, isolatie of een andere vorm van verduurzaming. Door hen voor 2021 te informeren over de ingeslagen weg, bieden gemeenten hen de kans hun keuze daarop aan te passen. Ligt bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet in het verschiet? Dan is aansluiting daarop voor inwoners een voordelige optie en dus mogelijk interessant.

Procesbegeleiding

Royal HaskoningDHV kan ook ondersteuning bieden bij die omgevingscommunicatie. Ook is er ruimte voor begeleiding bij de aanvraag van een Proeftuinen Subsidie of om alvast – want dát hoeft eigenlijk pas na 2021 – verder te kijken naar de WUP: de Wijkuitvoeringsplannen waarin gedetailleerd invulling wordt gegeven aan o.a. de precieze kosten van de gevormde visie.

In Friesland begeleidt Royal HaskoningDHV zes wijken en dorpen met hun Transitievisie Warmte. Meer lezen over dit pilotproject.

De warmtetransitie: zoveel vragen!

Voor meer informatie over SETuP of hulp bij het opstellen van een Transitievisie Warmte kun je contact opnemen met Rick Sieling: rick.sieling@rhdhv.com.

Meer lezen?

Start typing and press Enter to search