Weer veilig wonen & werken in Groningen

Vijf jaar geleden startte Royal HaskoningDHV samen met Visser & Smit Bouw in Noord-Nederland VIIA: een regionaal samenwerkingsproject om 120 scholen in Noordoost-Groningen te versterken. Inmiddels is VIIA uitgegroeid tot projectbureau en noordelijke innovatiebron van verschillende projecten en producten, die de versterking van gebouwen aanpakken. Met VIIA zorgen we samen dat de regio sneller weer een veilige woon-, werk- en leefomgeving wordt. En daar zijn we trots op!

Hoog tijd om eens meer te vertellen over VIIA!
Wat is VIIA?
Aan welke projecten werken we?
En kunnen we de ontwikkelde methodes misschien ook elders inzetten?

Een lokale basis

VIIA (Veiligheids Inzicht door Inspectie en Analyse) werd opgericht in 2015, toen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) Royal HaskoningDHV en Visser & Smit Bouw vroeg mee te denken over het aardbevingsdossier, en dan in het bijzonder de versterking van 120 scholen in Noordoost-Groningen.

In een half jaar tijd zetten drie Groningse collega’s van Royal HaskoningDHV samen met Visser & Smit Bouw projectbureau VIIA op. Het belangrijkste doel daarbij was het opstellen van maar liefst 120 versterkingsadviezen. Eén voor elke school en binnen een tijdsbestek van negen maanden.

Objecttype als startpunt

Om in driekwart jaar 120 versterkingsadviezen te realiseren ontwikkelden we een eigen werkwijze voor het proces van opnemen, analyseren en adviseren. In plaats van de initiële 120 scholen te benaderen als unieke gebouwen met alle bijbehorende berekeningen, beschouwden we ze als type objecten met unieke eigenschappen. Deze methode maakt o.a. de berekeningen minder intensief, waardoor het proces een boost krijgt: na opname ligt er sneller een kwalitatief versterkingsadvies op tafel.

Deze werkwijze vormde ook de basis voor het VIIA-project de Koploper, waarbij we aan de hand van typologieën versterkingsmaatregelen voorschrijven voor 60 woningen.

object-berekenen

De GMC

De afgelopen vijf jaar keken we ook naar de versterking van andere gebouwen zoals zorgpanden, woningen en dorpshuizen. Door al onze kennis over typologieën en maatregelen op te slaan in een intelligente database, ontstond gaandeweg een slimme catalogus: de Groninger Maatregelen Catalogus (GMC).

De GMC vormt inmiddels de standaard voor de verschillende bureaus die werken binnen het aardbevingsdossier. Het effect van de GMC is daardoor breed. Er is meer uniformiteit in maatregelen, zowel in het analyse- als adviesproces kan tijd bespaard worden, én het gehele versterkingsproces is transparanter.

De GMC is een online tool waarmee we in een 3D-model de versterkingsmaatregelen visueel zichtbaar maken. In één oogopslag kun je het effect van maatregelen op een specifiek gebouw of huis zien. De GMC is nu puur ingericht als hulpmiddel bij het opstellen van versterkingsadviezen. Maar, meer is mogelijk! We kijken binnen Royal HaskoningDHV ook naar kansen in andere projecten waar maatregelen een rol spelen, zoals bij verduurzaming.

laptop-gmc

School ‘De Roemte’

Waar loop je tijdens het aanbrengen van versterkingsmaatregelen tegenaan? Kunnen maatregelen wel worden uitgevoerd? En hoe zien die maatregelen er dan in de praktijk uit?

de-roemte-maatregelen

Het antwoord op die vragen maakten we zichtbaar op een testlocatie in de gemeente Loppersum. In een leegstaande school, de Roemte, pasten we de meest gangbare maatregelen uit de versterkingsadviezen van de scholen toe. Van versterkte wanden tot fundering; in de Roemte zijn maatregelen zichtbaar en voelbaar in de praktijk.

Ook eens de Roemte bezoeken? Ons gameteam werkt momenteel aan een VR experience. Hieronder alvast een voorproefje van hun werk:

Partnerships en cross-border samenwerken

Waar we VIIA begonnen in opdracht van de NAM, werkten we na verloop van tijd voor Centrum Veilig Wonen (CVW), en inmiddels is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onze opdrachtgever. Van privaat naar publiek! Hoe we dat doen? Door snel te blijven schakelen, innovatief te zijn en actief partnerships op te zoeken binnen Royal HaskoningDHV in binnen- en buitenland.

thuis

Persoonlijke aanpak

Het aardbevingsdossier is zonder twijfel een gevoelig dossier. Er zijn vele belangen bij gemoeid en voor VIIA op de stoep staat, speelt versterking al langer een rol in het leven van eigenaren. Vanaf het begin steken we bij VIIA-projecten het contact met betrokkenen daarom persoonlijk in. Zo hebben eigenaren altijd één aanspreekpunt bij VIIA en zijn we altijd herkenbaar dankzij het gebruikte VIIA-logo en onze donkerblauwe werkkleding.

Ook zitten er redacteuren in ons team. Zij vertalen technische rapporten naar begrijpelijke taal, zodat eigenaren beter grip krijgen op de voorgestelde maatregelen en daaruit zelfs mogelijk een keuze kunnen maken. Tevens begeleiden we eigenaren bij die keuze: samen met een bewonersbegeleider gaan we thuis op bezoek om ons advies van begin tot eind te bespreken. En indien de bewoner eigen wensen heeft voor het verbeteren van zijn of haar woning, dan nemen we deze mee in het uiteindelijke versterkingsadvies.

Écht samenwerken

VIIA is een projectbureau met een multidisciplinair en integraal karakter. Vanuit Royal HaskoningDHV zijn o.a. de business lines Buildings and Industry, Transport and Planning en Digital Services betrokken. Binnen het projectteam vind je experts van vrijwel elke garing: van planning en kostenraming tot engineering en omgevingsmanagement. In vijf jaar gingen we van drie naar meer dan 100 collega’s. Enhancing Society Together!

rhdhvviia

De toekomst van VIIA

Vanaf de start is VIIA gestoeld op het samenbrengen van kennis en ervaring, en de wil om het verschil te maken voor de regio. Na vijf jaar mogen we trots zijn op wat we al bereikt hebben. Ook kijken we vooruit. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat straks elk gebouw veilig kan worden verklaard? En kunnen we de GMC ook inzetten om bijvoorbeeld kruispunten of bruggen veiliger en duurzamer te maken?

We zien kansen om de ontwikkelde methodiek van typologieën en maatregelen voor andere thema’s te gebruiken, zoals de energietransitie, duurzaamheid en werkgelegenheid. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op deze vragen en meer.

Ons gezamenlijke doel: de doorlooptijd van versterkingstrajecten versnellen en zo concreet bijdragen aan een veiligere woon- en werkomgeving voor onze regio. Van ons, door ons!

Is onze methodiek mogelijk ook toepasbaar op één van jouw projecten of organisatie? Of wil je vanuit jouw professie meewerken aan VIIA? Neem dan contact op met Jaap Sprokholt.

Meer lezen?

Start typing and press Enter to search