Van ons, door ons

Wat zijn we trots op ons Noord-Nederland! Op de flexibiliteit die we hier laten zien en op de saamhorigheid en groeikracht die we hier uitdragen met elkaar. Noord-Nederland is hét voorbeeld van harde werkers en doorzetters.

Hier wonen mensen die niet zomaar opgeven als het lastig wordt, die nuchter zijn én die luisteren naar hun hart en dat van een ander. Hier zijn de uitdagingen van de regio niet ‘van hen’ maar van ONS. Hier werken we samen aan de toekomst van straks. Van ons, door ons!

Wij helpen mee
Als inwoners van de regio vinden wij van Royal HaskoningDHV het niet meer dan logisch om mee te werken aan de oplossingen van die uitdagingen. Oplossingen die de dichte gaskraan om weten te vormen tot een flow van nieuwe banen. En oplossingen die rekening houden met de mensen voor wie het Noorden thuis is.

Oplossing #1: dorpskern als kloppend hart

Hoe zorg je dat het centrum van een dorp weer het levendige middelpunt wordt van beweging en beleving? We zochten samen met inwoners van het Friese Anjum mee naar het antwoord op die vraag. Het resultaat? De Dobbe: een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) en NAM-kantoor in één. Middenin het dorp en omringd door een vernieuwde dorpskern.

De Dobbe moest duurzaam zijn, energiezuinig en echt voelen als ‘van ons’. En dat is gelukt, mede dankzij de enorme inzet van Anjummers. Samen creëerden we een levendige ontmoetingsplek. Een plek waar dorpsbewoners terechtkunnen voor een praatje, (medische) zorg en kinderopvang, maar waar ook genoeg ruimte is voor een feest, vergadering of kerkdienst. Het dorpshuis van de toekomst!

Anjum De Dobbe

Oplossing #2: grondwaterbescherming

Ook houden we ons bezig met de nitraatuitspoeling vanuit de landbouw naar het Drents grondwater. In vier grondwaterbeschermingsgebieden ligt de uitdaging voor de landbouw om de uitspoeling van meststoffen te verminderen door deze beter te benutten. Dit is van belang om de kwaliteit van het grondwater, en daarmee het water voor de drinkwatervoorziening, veilig te stellen. Tevens verbetert hierdoor het bedrijfsresultaat.

Onze aanpak. Samen met lokale agrariërs bekijken we de kringloop van de nutriënten. Hoe verminderen we samen de verliezen en verbeteren we de benutting? Van ons, door ons! We bedenken methoden om uitspoeling te verminderen én streven naar een verbeterd economisch bedrijfsresultaat voor de betrokken agrariërs. Een win-winsituatie!

Meer weten? Lees het artikel van Cors van den Brink ‘Samen op weg naar schoon grondwater’

Oplossing #3: nieuwe huisvesting

We noemden het al in ons manifest: doordat we met z’n allen van het aardgas af gaan, gaan er vermoedelijk ook zo’n 10.000 banen in de gassector verloren. Een ingewikkeld vraagstuk, maar ook een uitdaging als je het ons vraagt. Samen kunnen we dat negatieve effect voorkomen!

Hoe? O.a. met de (ver)bouw van ons nieuwe pand. Een uniek bedrijfsverzamelpand dat innovatieve processen stimuleert, en waar ruimte is voor Noorderlingen om hun kennis te vermeerderen en ervaring te delen. Het gebouw wordt volledig circulair, energiepositief en (aard)gasvrij. En natuurlijk is er ook aandacht voor groen, talent en werkgeluk. De ideale voedingsbodem voor goede ideeën!

Binnenkort meer informatie via onze digitale kanalen.

Nieuwe huisvesting

Oplossing #4: pilots zonder gas

Ook werken we aan ‘Wijken en Dorpen van de Toekomst’. Een project in Friesland waarmee we onderzoeken hoe we 100% van het aardgas af kunnen. We buigen ons over de technische kant van de energietransitie, maar kijken ook verder. Wat betekent ‘volledig gasloos’ voor gemeenten? Zijn er meekoppelkansen? En hoe zorgen we voor wezenlijk draagvlak? De energietransitie is bovenal namelijk een gevoelig maatschappelijk thema, dat om zoveel meer draait dan technologie. We staan op vanachter onze bureaus en bespreken in het veld wat er écht leeft.

Meer weten? Lees het artikel van Daan Smit over deze pilot in Friesland.

Groene dorpen en wijken

En oplossing #5: ‘Werken aan de Dorpen’

Hoe kunnen we de leefbaarheid en vitaliteit in onze gemeente versterken? Die vraag stelden we in 2017 aan de inwoners van de 21 dorpen uit (voormalig) gemeente De Marne. Van alle verzamelde ideeën werden er maar liefst 33 gehonoreerd. Van fietspad tot beweegtuin: samen met inwoners en de gemeente gingen we aan de slag!

beeld-werken-aan-dorpen

En oplossing #6, 7, 8 … ?

Die zijn er natuurlijk ook. Heel februari delen we online met je aan wat voor mooie projecten we werken. Op de hoogte blijven? Volg dan één van onze collega’s op LinkedIn of bezoek regelmatig onze website.

Kijkdag nieuwe pand

Benieuwd naar waar, wat en hoe we ons nieuwe pand bouwen?
Binnenkort organiseren we een kijkdag en laten we je graag zien wat we van plan zijn.

Hou onze website in de gaten voor de datum!

Meer lezen?

Start typing and press Enter to search